Jak zostać klientem biznesowym

Jeśli chcesz inwestować fundusze biznesowe i handlować w imieniu swojej firmy, to konto biznesowe może być dla Ciebie odpowiednią opcją.

Twoje korzyści w skrócie:

 •  Bezpieczna i wiarygodna platforma transakcyjna 24/7, która jest w pełni zgodna z AML5
 • Konkurencyjna struktura opłat na Bitpandzie Pro (w porównaniu do zwykle stosowanych standardowych opłat Bitpandy Pro)*
 • Dedykowani specjaliści ds. kont biznesowych
 • Szeroki zakres prostych i łatwych w użyciu produktów finansowych i funkcji (np. Bitpanda Stocks**, indeksy kryptowalutowe, White Label)

*Zmodyfikowane opłaty obowiązują tylko na Bitpandzie Pro i muszą być ustalane indywidualnie.

**Bitpanda Stocks są kontraktami replikującymi akcje bazowe lub ETF. Więcej informacji oraz prospekt emisyjny dostępne są na stronie bitpanda.com.

 1. Wymagania
 2. Utwórz nowe konto biznesowe
 3. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Wymagania

W przypadku chęci założenia konta biznesowego powinieneś posiadać prawa do reprezentowania firmy, w której imieniu występujesz, chcieć inwestować jej fundusze i obracać co najmniej 100.000 euro rocznie w celach biznesowych. Będziemy również potrzebować wszystkich następujących dokumentów do przeglądu, które są niezbędne do otwarcia konta biznesowego:

 • Aktualny wypis z rejestru handlowego (nie starszy niż 6 tygodni)
 • Wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych używanych do wpłat/wypłat z podaniem nazwy firmy i numeru IBAN (nie starsze niż 3 tygodnie)
 •  Upoważnienie prawne do działania w imieniu firmy, którą chcesz zarejestrować (jeśli nie wynika ono z poprzednich dokumentów)
 • Najnowsze dostępne sprawozdania finansowe (rachunek roczny, bilans, rachunek zysków i strat)
 • Opatrzony datą i własnoręcznie podpisany schemat organizacyjny przedstawiający strukturę firmy, w tym procentowy udział własności (jeżeli struktura własności ma więcej niż jeden poziom, należy wykazać poziomy aż do ostatecznych rzeczywistych właścicieli)
 • Aktualna i oficjalna lista akcjonariuszy lub jej odpowiednik (jeśli dotyczy; w zależności od rodzaju spółki)

Uwaga: Jeżeli dokumenty nie są dostępne w języku niemieckim lub angielskim, oprócz oryginału wymagamy również tłumaczenia na język niemiecki lub angielski.

W zależności od charakteru Twojej działalności możemy potrzebować dodatkowych dokumentów. Aby zapewnić Ci jak najlepszą usługę, będziemy również wymagać pewnych informacji na temat Twojej działalności i zamiarów:

 • Opis Twojego modelu biznesowego
 • Przewidziane zastosowanie konta biznesowego, które chcesz u nas otworzyć
 • Przewidywana całkowita wartość inwestycji w danym roku

Uwaga: Przed złożeniem wniosku upewnij się, że pomyślnie zakończyłeś weryfikację swojego konta i że przygotowałeś wszystkie wymagane dokumenty. Dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do przeglądu Twojego wniosku.

Dodatkowo mamy w obowiązku zidentyfikować wszystkie upoważnione osoby, które mogą mieć dostęp do Twojego konta biznesowego. Dlatego one również muszą zweryfikować się u nas poprzez otwarcie osobnego konta prywatnego.

2. Utwórz nowe konto biznesowe

Jeśli posiadasz prawa do reprezentacji firmy, którą chcesz u nas zarejestrować, możesz założyć konto biznesowe za pomocą tego linku. Należy po prostu podążać za wyświetlonymi tam instrukcjami. Aby podany link zadziałał, musisz być wylogowany z jakiegokolwiek istniejącego konta na Bitpandzie.

Osoba zakładająca i weryfikująca konto biznesowe musi posiadać prawa do reprezentacji firmy, co także musi być widoczne na wypisie z rejestru firm.

Uwaga: Numer telefonu może być użyty tylko dla jednego konta na Bitpandzie. Jeśli utworzysz konto biznesowe jako dodatek do konta prywatnego, będziesz musiał podać inny numer telefonu.

Po zakończeniu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z dalszymi informacjami. W celu przyspieszenia całego procesu prosimy o upewnienie się, że weryfikacja została zakończona przed przesłaniem wymaganych dokumentów.

Jeśli nie otrzymasz tego e-maila, zajrzyj tutaj, aby sprawdzić, co możesz zrobić lub skontaktuj się z nami, podając adres e-mail, którego użyłeś do utworzenia konta biznesowego.

3. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Wymagania

Nie planuję obracać 100.000 euro. Czy mimo to mogę otworzyć konto biznesowe?
Chcemy zaręczyć, że wszystkim naszym użytkownikom biznesowym zapewniamy możliwie jak najlepsze doświadczenia. W związku z tym konieczne jest, aby spełniali oni wszystkie wymagania niezbędne do otwarcia konta biznesowego.
Dlaczego te dokumenty i informacje są wymagane?

Od 10 stycznia 2020 roku, firmy takie jak Bitpanda są prawnie zobowiązane do uzyskania minimalnej ilości informacji od swoich użytkowników w Unii Europejskiej. Służy to zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i jest powszechnie określane jako praktyka Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer, KYC).

Jako firma z siedzibą w Austrii, Bitpanda podlega również ustawie o praniu pieniędzy na rynku finansowym opartej na piątej europejskiej dyrektywie o praniu pieniędzy z 10 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi wymaga się od nas m.in. do uzyskania informacji o naszych klientach (zarówno fizycznych, jak i prawnych), a także o celu zamierzonych stosunków biznesowych. Nie ma możliwości obejścia tego procesu.

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu.

Co to jest wypis z rejestru handlowego?

W celu poznania naszych potencjalnych klientów oraz określenia tożsamości i powagi ich wniosku, konieczne jest dostarczenie wyciągu z rejestru spółek danego kraju, który zawiera wszystkie informacje o firmach, takie jak ich nazwa, adres, sektor działalności, dane dotyczące własności, itp.

Prosimy pamiętać, że jeśli dokument nie jest w języku niemieckim lub angielskim, oprócz oryginału wymagamy również oficjalnego tłumaczenia.

Firmy z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie (UK) będą musiały dostarczyć Company Snapshot lub Certyfikat wydany przez krajowy rejestr sądowy (Companies House).

Do czego potrzebny jest Wam schemat organizacyjny firmy?
Oprócz informacji biznesowych musimy również zrozumieć strukturę własności i zidentyfikować ostatecznych beneficjentów (osoby fizyczne), którzy bezpośrednio lub pośrednio posiadają co najmniej 25% udziałów w spółce. Przykład można zobaczyć tutaj.
Jesteśmy start-upem i nie mamy jeszcze dostępnych wyników finansowych. Co możemy dostarczyć?

Dokumenty finansowe, takie jak roczne sprawozdania finansowe i bilanse osób prawnych, dostarczają nam ważnych informacji, które musimy sprawdzić przed zaakceptowaniem rejestracji konta biznesowego.

Od młodych firm lub start-upów, które nie posiadają jeszcze sprawozdań finansowych, wymagamy szczegółowego biznesplanu wraz z prognozą finansową.

Wniosek

Kto może założyć konto biznesowe?
Osoba podpisująca się musi być upoważniona do działania w imieniu firmy (np. Dyrektor, Kierownik, Prezes Zarządu) zgodnie z wyciągiem z rejestru handlowego.
Mam pełnomocnictwo. Czy mogę założyć konto biznesowe?
Nie, nie jest to możliwe.
Jak mogę złożyć wymagane dokumenty?
Wystarczy odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość e-mail lub wysłać dokumenty na adres business-signup@bitpanda.com, korzystając z zarejestrowanego adresu e-mail. Alternatywnie można również skorzystać z naszego formularza kontaktowego.
Dlaczego osoby upoważnione muszą weryfikować/zakładać osobne konto na Bitpandzie?

Jesteśmy zobowiązani do identyfikacji nie tylko danych firmy, ale i wszystkich upoważnionych osób, które mogą mieć dostęp do konta biznesowego.

Dlatego wymagamy założenia prywatnego konta na Bitpandzie i przejścia weryfikacji online.

Kto jest upoważniony do podpisywania dokumentów?

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez przedstawiciela(li) firmy (np. jeśli obowiązuje prawo do wspólnej reprezentacji, potrzebne są podpisy wszystkich właściwych przedstawicieli).

Czy akceptujecie podpisy elektroniczne?

Nie. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Jak długo trwa przegląd wniosku?
Jeśli niezbędne dokumenty i informacje są dostarczone z należytą dokładnością, proces przeglądu może zostać zakończony w ciągu kilku dni. Jednakże brakujące lub niekompletne informacje, jak również zwiększona ilość wniosków, mogą opóźnić ten proces.
Mój wniosek został odrzucony. Dlaczego?

Bitpanda zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o otwarcie konta biznesowego z kilku przyczyn. Więcej informacji znajdziesz w naszym regulaminie.

Ogólne

Czy oferujecie różne limity/opłaty/składki dla firm?

Oferujemy zmodyfikowaną strukturę opłat na Bitpandzie Pro* w oparciu o Twój wolumen obrotu (w porównaniu do zwykłych, domyślnych opłat na Bitpandzie Pro).

*Zmodyfikowane opłaty mają zastosowanie tylko na Bitpanda Pro i muszą zostać uzgodnione z Bitpandą indywidualnie.

Chcę założyć konto prywatne, ale przez przypadek otworzyłem konto biznesowe (lub odwrotnie)

Nic nie szkodzi! Skontaktuj się z nami bezpośrednio za pomocą naszego formularza kontaktowego. Z przyjemnością Ci pomożemy.

Czy mogę używać tego samego numeru telefonu dla mojego konta służbowego i prywatnego?

Obecnie nie jest to możliwe. Każde konto musi mieć przypisany swój własny numer telefonu.

Nie mogę zalogować się na moje prywatne konto po założeniu konta biznesowego.
Ze względów bezpieczeństwa nasz system nie zezwala na posiadanie wielu kont przez jedną osobę. Oczywiście możesz jednak posiadać zarówno konto prywatne, jak i firmowe. Prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli reaktywować Twoje konto prywatne.
Nie mogę dokonać wpłaty. Co oznacza błąd "Action Forbidden"?

Twoje konto zostało prawdopodobnie zarejestrowane jako konto biznesowe, ale nie zostało jeszcze zatwierdzone. Przelewy są możliwe po zatwierdzeniu konta biznesowego. Prosimy o odrobinę cierpliwości do czasu zakończenia naszego przeglądu.

W jaki sposób przechowywane są moje prywatne informacje i przekazane dokumenty?
Ochrona danych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Przechowujemy dane naszych użytkowników zaszyfrowane w bazie danych o ograniczonym dostępie, a także wdrażamy wiele innych środków bezpieczeństwa zgodnie z sekcją 32 GDPR. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Czy mogę używać mojego prywatnego konta bankowego do przelewów z/do mojego konta biznesowego?
Konta biznesowe mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych i w imieniu zarejestrowanej firmy. W związku z tym wpłaty i wypłaty są dozwolone tylko na rachunki bankowe o tej samej nazwie firmy.
Co powinienem zrobić w przypadku jakiejkolwiek zmiany w firmie (np. nazwy firmy, dyrektora, adresu, konta bankowego itp.?
Wszelkie zmiany należy zgłaszać nam niezwłocznie, wraz z odpowiednimi dowodami.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 66 z 128

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.