Jak stworzyć plan oszczędnościowy?

Za pomocą planu oszczędnościowego Bitpanda można kupić wszystkie kryptowaluty i aktywa cyfrowe obsługiwane na Bitpanda. Możesz ustawić dowolną ilość planów oszczędnościowych, o ile nie przekraczasz limitów. Możesz nawet ustawić wiele planów oszczędnościowych dla tej samej monety lub tokena.

Czego potrzebujesz

Do stworzenia planu oszczędnościowego potrzebujesz:

Tworzenie planu oszczędnościowego

Aby stworzyć swój plan oszczędnościowy, wykonaj następujące działania:

Wersja na komputer Aplikacja mobilna (Android)
 1. Kliknij swoją ikonę użytkownika
 2. Kliknij Plany oszczędnościowe
 3. Kliknij Dodaj plan
 4. Wybierz kwotę kryptowaluty lub aktywów cyfrowych, jaką chcesz kupić
 5. Wybierz walutę, w której chcesz zapłacić, oraz dostawcę usług płatniczych
 6. Jeżeli jako metodę płatności wybrałeś polecenie zapłaty SEPA, wybierz istniejące konto bankowe lub dodaj nowe i kliknij Zapisz i przejdź dalej
 7. Wybierz kwotę danej kryptowaluty lub aktywów cyfrowych, które chcesz kupić oraz Częstotliwość, z jaką ma się powtarzać zakup
 8. Kliknij Przejdź do podsumowania
 9. Po wyrażeniu zgody na wcześniejsze zakończenie transakcji i potwierdzeniu, że metoda płatności należy do Ciebie, kliknij Potwierdź teraz
 10. Jeśli wybrałeś polecenie zapłaty SEPA jako metodę płatności i utworzyłeś nowe konto bankowe, kliknij Potwierdź upoważnienie
 11. Wpisz kod SMS, który wysłaliśmy na Twój zweryfikowany numer telefonu 
 12. Jeśli jako metodę płatności wybrałeś kartę kredytową, wyskoczy okienko, które przeniesie Cię na stronę dostawcy usług płatniczych. Wprowadź wszystkie dane i kliknij Zapłać. Jeśli płatność zakończyła się pomyślnie, przekierujemy Cię z powrotem na Bitpanda, gdzie pojawi się komunikat potwierdzający Twoją transakcję 

Wskazówka: Niestety nie ma możliwości zmiany istniejącego planu oszczędnościowego. Jeśli chcesz zmienić kwotę, metodę płatności lub częstotliwość płatności cyklicznych, musisz utworzyć nowy plan oszczędnościowy.

Anulowanie planu oszczędnościowego

Możesz w każdej chwili anulować swój plan oszczędnościowy. Możesz również tymczasowo wstrzymać, a później wznowić swój plan oszczędnościowy w dowolnym momencie.

Wycofywanie upoważnienia do polecenia zapłaty SEPA

Aby wycofać upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA, skontaktuj się z nami.

Uwaga: Pamiętaj, że gdy wycofasz upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA, anuluje to wszystkie powiązane plany oszczędnościowe. Oczekujące transakcje zostaną zrealizowane, nawet jeśli anulujesz swój plan oszczędnościowy lub cofniesz upoważnienie do polecenia zapłaty.

Wskazówka: Aby znaleźć numer upoważnienia, po prostu kliknij trzy kropki obok planu oszczędnościowego i wybierz opcję Zobacz upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA.

Limity

Kwota limitów dla kart kredytowych i planów oszczędnościowych opłacanych przez polecenie zapłaty SEPA wynosi 5 000 EUR miesięcznie na każdą metodę płatności.

Oznacza to, że w danym miesiącu można zainwestować 5 000 EUR za pośrednictwem planów oszczędnościowych opłacanych kartą kredytową oraz dodatkowo 5 000 EUR za pośrednictwem planów oszczędnościowych opłacanych przelewem SEPA. Możesz dowolnie tworzyć plany oszczędnościowe w sposób, który najbardziej Ci odpowiada, jednocześnie nie przekraczając miesięcznego limitu 5 000 EUR dla każdej metody płatności.

Na przykład możesz dokonać jednorazowego zakupu w wysokości 5 000 EUR miesięcznie lub zakupić aktywa cyfrowe za wiele mniejszych kwot tygodniowych lub dziennych, aż do momentu osiągnięcia całkowitego limitu miesięcznego w wysokości 5 000 EUR dla danej metody płatności.

Łącząc możliwości karty kredytowej i polecenia zapłaty SEPA, możesz zainwestować do 10 000 EUR miesięcznie w ponad 1000 rodzajów aktywów cyfrowych.

Wskazówka: Kwotę dostępną dla dodatkowych planów oszczędnościowych dla danej metody płatności zmniejszają nie tylko aktywne plany oszczędnościowe, ale również te wstrzymane i oczekujące, dlatego pamiętaj o tym, żeby anulować plany, z których nie korzystasz, aby uwolnić limity dla nowych planów oszczędnościowych.

Dostępne waluty fiat

Jeżeli korzystasz z karty kredytowej jako metody płatności dla planu oszczędnościowego Bitpanda, możesz używać waluty EUR, CHF, USD i GBP.

Jeżeli korzystasz z polecenia zapłaty SEPA jako metody płatności dla planu oszczędnościowego Bitpanda, możesz używać waluty EUR. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jest inicjatywą mającą na celu integrację płatności przelewami bankowymi w EUR i z tego powodu upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA dla planu oszczędnościowego może być wyłącznie w EUR. Jeśli nie otrzymałeś dokładnej kwoty, której oczekiwałeś, może to wynikać z faktu, że Twój bank pobrał opłaty za wymianę waluty krajowej na EUR.

Status planu oszczędnościowego

Aktywowano

Tutaj znajdziesz wszystkie aktywne plany oszczędnościowe.

Oczekuje

Gdy zainicjujesz depozyt fiat, będzie on miał na początku status Oczekuje. Oznacza to, że otrzymano zapytanie o realizację transakcji fiat. W tym momencie może być konieczne potwierdzenie transakcji.

Jeśli Twój plan oszczędnościowy ma status Oczekuje mimo potwierdzenia, poczekaj jeszcze trochę. Twoje zlecenie zostanie za chwilę przetworzone.

Wstrzymany

Możesz również tymczasowo wstrzymać, a później wznowić swój plan oszczędnościowy w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że transakcje oczekujące na realizację w ramach wstrzymanych planów zostaną mimo wszystko realizowane.

Anulowano

Możesz w każdej chwili anulować swój plan oszczędnościowy. Należy pamiętać, że transakcje oczekujące na realizację w ramach anulowanych planów zostaną mimo wszystko realizowane.

Jeżeli Twój plan oszczędnościowy ma status Anulowano, może to wynikać z jednego z trzech następujących powodów:

Status transakcji

Aby dowiedzieć się, jaki jest status danej transakcji w Twoim planie oszczędnościowym, przejdź do odpowiedniego portfela.

Oczekuje

Jeśli Twój plan oszczędnościowy ma status Oczekuje, poczekaj jeszcze trochę. Twoje zlecenie zostanie za chwilę przetworzone.

Uwaga: Transakcja w ramach planu oszczędnościowego wykorzystującego polecenie zapłaty SEPA jako metodę płatności może mieć status Oczekuje w portfelu EUR nawet przez 10 dni poprzedzających moment kupna według planu. Oznacza to, że proces transakcji z Twojego konta bankowego został zainicjowany i jest w toku.

Zablokowano dla oszczędności

Gdy tylko otrzymamy pieniądze w przypadku planu oszczędnościowego wykorzystującego polecenie zapłaty SEPA jako metodę płatności, status Twojej transakcji zmieni się na Zablokowano dla oszczędności w Twoim portfelu EUR do dnia rzeczywistego zakupu w ramach planu oszczędnościowego.

Zatwierdzenie ręczne

Jeżeli Twoja transakcja ma status Zatwierdzenie ręczne, zajrzyj do tego artykułu.

Anulowano

Jeżeli transakcja w ramach planu oszczędnościowego ma status Anulowano, może to wynikać z jednego z trzech następujących powodów:

Historia

Zlecenie w ramach planu oszczędnościowego pojawi się jako dwie osobne pozycje w historii:

 1. Jako depozyt fiat
 2. Jako zakup kryptowaluty

Rozwiązywanie problemów

Uwaga: Jeśli karta kredytowa nie może zostać obciążona, na przykład z powodu ograniczeń ustalonych przez wystawcę karty kredytowej lub braku dostępnych środków na karcie kredytowej, plan oszczędnościowy zostanie anulowany w ciągu godziny po nieudanej transakcji, a kryptowaluta nie zostanie zapisana w odpowiednim portfelu.

Jeśli tak się stanie, Bitpanda powiadomi Cię e-mailem o niewykonaniu zlecenia. Anulowanego planu nie można już przywrócić, dlatego konieczne będzie stworzenie nowego planu oszczędnościowego.

Zanim skontaktujesz się z nami bezpośrednio, sprawdź, dlaczego karta kredytowa może zostać odrzucona. Jeśli zastosowałeś zaproponowane rozwiązania, ale Twoje transakcje nadal nie są realizowane, skontaktuj się z wystawcą karty kredytowej.

Wskazówka: Każdy zakup, w tym zakup oczekujący po anulowaniu lub wycofaniu planu oszczędnościowego, zapisuje się w portfelu wyznaczonym przez użytkownika podczas tworzenia planu. Jeśli przypadkowo usuniesz portfel, który został przypisany do Twojego planu oszczędnościowego, nie martw się, właściwy zakup zostanie automatycznie zapisany w domyślnym portfelu danych aktywów.

Dodatkowe informacje dotyczące Bitpanda Savings można znaleźć w naszym Regulaminie.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 101 z 161

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.