Jak umieścić adres e-mail Bitpanda na białej liście?

Aby umieścić adres e-mail Bitpanda na białej liście najczęściej używanych dostawców usług poczty elektronicznej, musisz wykonać działania opisane poniżej.

Gmail i Google Mail

 1. Zaloguj się na Gmail
 2. Kliknij ikonę ustawień (koło zębate) w prawym górnym rogu na stronie Gmail i wybierz Ustawienia
 3. Kliknij kartę Filtry i zablokowane adresy
 4. Kliknij Utwórz nowy filtr. Jeśli dodano już wiele adresów, opcja ta znajduje się na samym dole strony
 5. W polu formularza wpisz nasz adres e-mail: support@bitpanda.com oraz noreply@bitpanda.com. Jeśli chciałbyś umieścić na białej liście wszystkie adresy e-mail z Bitpanda, po prostu wpisz @bitpdanda.com
 6. Kliknij Utwórz filtr, aby zastosować żądany filtr
 7. Możesz też ustawić, co Gmail ma robić z e-mailami od Bitpanda. Na przykład możesz wybrać opcję „Nigdy nie wysyłaj do spamu”

 Yahoo

 1. Zaloguj się na Yahoo
 2. Kliknij ikonę ustawień (koło zębate) w prawym górnym rogu
 3. W dolnej części menu kliknij More settings (więcej ustawień)
 4. Kliknij Filters (filtry) po lewej stronie
 5. Kliknij +Add new filters (dodaj nowe filtry)
 6. Teraz możesz wpisać nazwę filtra (np. Biała lista adresów e-mail Bitpanda)
 7. Teraz w sekcji Set rules (ustaw regułę) wybierz From (od), a następnie contains (zawiera) jako kryterium dla filtra
 8. Teraz możesz wpisać adres support@bitpanda.com i noreply@bitpanda.com, żeby dodać je do białej listy
 9. W polu Chose a folder to move to (wybierz, do którego foldera przenosić), możesz wybrać folder, do którego będą wysyłane wszystkie e-maile od Bitpanda
 10. Kliknij Save (zapisz)

Outlook i Hotmail

 1. Otwórz Outlook
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook, a następnie w menu Poczta wybierz Wiadomości-śmieci
 3. Kliknij Dodaj
 4. Wpis adresy Bitpanda support@bitpanda.com i noreply@bitpanda.com
 5. Jeżeli chcesz umieścić na białej liście domenę, dodaj @bitpanda.com, aby dodać do listy wszystkie e-maile od Bitpanda
 6. Kliknij Zapisz

GMX

 1. Zaloguj się na GMX
 2. Kliknij Settings (ustawienia) na dole po lewej stronie
 3. Z menu wybierz Whitelist (dodaj do białej listy)
 4. Wpisz adresy e-mail support@bitpanda.com i noreply@bitpanda.com lub samą domenę bitpanda.com, aby umieścić na białej liście wszystkie adresy e-mail Bitpanda
 5. Teraz kliknij Save (zapisz)

Tutanota

 1. Zaloguj się na Tutanota
 2. Kliknij ikonę ustawień (koło zębate) w prawym górnym rogu
 3. W lewym menu kliknij General Settings (ustawienia ogólne)
 4. Otwórz menu Spam rules (reguły spamu) za pomocą przycisku SHOW (pokaż)
 5. Kliknij znak plus
 6. Wpisz adresy e-mail support@bitpanda.com i noreply@bitpanda.com lub domenę Bitpanda bitpanda.com, aby otrzymywać wszystkie e-maile od Bitpanda
 7. Kliknij Ok

Protonmail

 1. Zaloguj się na Protonmail
 2. W górnym menu wybierz ikonę ustawień (koło zębate)
 3. Z menu po lewej stronie wybierz Filters (filtry)
 4. Obok opcji Whitelist (dodaj do białej listy) kliknij Add filter (dodaj filtr)
 5. Teraz możesz wpisać adresy Bitpanda support@bitpanda.com i noreply@bitpanda.com, żeby dodać je do białej listy
 6. Kliknij Save (zapisz)

AOL

 1. Zaloguj się na AOL
 2. W swojej skrzynce kliknij Contacts (kontakty) po lewej stronie
 3. Kliknij ikonę użytkownika z plusem podpisaną New Contact (nowy kontakt) obok przycisku Compose (napisz)
 4. Dodaj nazwę kontaktu (np. Bitpanda) i dodaj adresy e-mail, które chcesz umieścić na białej liście: support@bitpanda.com i noreply@bitpanda.com
 5. Aby dodać kilka adresów, kliknij +Another (kolejny)
 6. Gdy skończysz, kliknij Add Contact (dodaj kontakt) 

iCloud

 1. Zaloguj się na iCloud
 2. Będąc w iCloud Mail, kliknij na wyskakujące menu akcji (ikona koła zębatego) na pasku bocznym, a następnie wybierz Rules (reguły)
 3. Kliknij Add Rule (dodaj regułę)
 4. W polu Name or email address (nazwa lub adres e-mail) dodaj adresy e-mail support@bitpanda.com i noreply@bitpanda.com lub domenę @bitpanda.com
 5. Użyj menu Then (wówczas), aby ustawić zachowanie reguły
 6. Kliknij Done (gotowe)

Freenet

Ponieważ strona freenet.de jest dostępna wyłącznie w języku niemieckim, zachęcamy do zapoznania się z instrukcją w tym języku.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 30 z 69

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.