Jakie są obowiązujące opłaty handlowe i jak ustala się ich wysokość na Bitpanda Pro?

Aby zobaczyć przegląd wszystkich poziomów opłat na Bitpanda Pro, wykonaj następujące działania:

  1. Zaloguj się na Bitpanda Pro
  2. Kliknij swoją ikonę użytkownika
  3. Kliknij Poziomy opłat

Wskazówka: Poziomy opłat obowiązujące na Bitpanda Pro możesz również zobaczyć tutaj.

Poziomy opłat

Opłaty maker zaczynają się od 0,1000%, natomiast opłaty taker od 0,1500% i spadają wraz ze wzrostem 30-dniowego wolumenu obrotu.

Poziomy

30-dniowy wolumen obrotu

Opłata maker

Opłata taker 

I

≥ 0 BTC

0,1000%

0,1500%

II

≥ 100 BTC

0,1000%

0,1300%

III

≥ 250 BTC

0,0900%

0,1300%

IV

≥ 1000 BTC

0,0750%

0,1000%

V

≥ 5000 BTC

0,0600%

0,0900%

VI

≥ 10000 BTC

0,0500%

0,0750%

VII

≥ 20000 BTC

0,0500%

0,0650%

Ostatnia aktualizacja tabeli miała miejsce 03.03.2020 r. W pełni ważne są wyłącznie poziomy opłat pod tym linkiem.

Jak oblicza się 30-dniowy wolumen obrotu?

Każdego dnia między 12:00 a 2:00 rano (czasu środkowoeuropejskiego) obliczany jest Twój wolumen obrotu w ciągu ostatnich 30 dni. Twój poziom opłat zostanie odpowiednio zaktualizowany po zakończeniu tego 24-godzinnego cyklu. Do tego momentu obowiązywać będą opłaty z obecnego poziomu opłat. Wolumen obrotu oblicza się w walucie Bitcoin (BTC), nawet jeśli nigdy nie handlowałeś BTC.

Czym są opłaty maker i taker?

Model maker i taker jest wykorzystywany do różnicowania opłat między zleceniami handlowymi, które zapewniają płynność na rynku (zlecenia maker) a tymi, które odbierają mu płynność (zlecenia taker).

Maker

Kiedy tworzysz zlecenie, które nie pasuje do zleceń już istniejących w arkuszu zleceń, stajesz się „twórcą” (ang. maker), ponieważ tworzysz nowe zlecenie, które musi być skojarzone przez „biorcę” (ang. taker). W tym przypadku dodajesz rynkowi płynności, dlatego też zostaniesz obciążony „opłatą maker”.

Taker

Kiedy stworzysz zlecenie i zostanie ono skojarzone ze zleceniem istniejącym w arkuszu zleceń, stajesz się „biorcą”, ponieważ zrealizowałeś czyjeś zlecenie kupna lub sprzedaży. W tym przypadku odbierasz rynkowi płynność, dlatego też zostaniesz obciążony „opłatą taker”.

Wskazówka: Swoje aktualne opłaty maker i taker możesz zobaczyć bezpośrednio w sekcji Zlecenie po lewej stronie widoku giełdy.

Jeżeli anulujesz zamówienie, zanim zostanie zrealizowane, nie zostaną pobrane żadne opłaty.

Jak ustala się ceny?

Bitpanda nie ustala samodzielnie cen konkretnych kryptowalut i aktywów cyfrowych notowanych na Bitpanda Pro. Definiują je nasi użytkownicy za pośrednictwem zleceń kupna i sprzedaży w arkuszu zleceń.

Jeśli chcesz na przykład sprzedać dane aktywa i żądasz określonej ceny poprzez zlecenie w arkuszu zleceń, a inny użytkownik kupi the aktywa za cenę, której żądałeś, wtedy obaj zdefiniowaliście cenę danego składnika aktywów. Nazywa się to „odkrywaniem cen”. 

Czym jest spread?

Spread jest różnicą pomiędzy najniższą ceną sprzedaży (zlecenie sprzedaży) i najwyższą ceną kupna (zlecenie kupna).

Wyobraź sobie na przykład, że na rynku jest tylko dwóch użytkowników – Ty i jeszcze jedna osoba. Jeżeli chcesz sprzedać dane aktywa i żądasz określonej ceny poprzez zlecenie w arkuszu zleceń, ale drugi użytkownik oferuje, że kupi je wyłącznie za niższą cenę, wówczas różnicę między kwotą, której żądałeś, a kwotą oferty złożonej przez drugiego użytkownika nazywamy spreadem. Oczywiście na każdym rynku jest wielu innych użytkowników, a aktualnym spreadem jest tylko różnica między ogólną najniższą ceną sprzedaży a najwyższą ceną kupna.

Aktualny spread widnieje po lewej stronie widoku giełdy, w środkowej części arkusza zleceń

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 123 z 241

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.