Jakie typy zleceń są dostępne na Bitpanda Pro?

pro_view_ordertypes_pl.png

W sekcji Zlecenie po lewej stronie widoku giełdy znajdują się różne typy zleceń:

Zlecenie typu market

Zlecenie typu market jest najszybsze i najłatwiejsze. Z założenia wykonuje się je natychmiast po aktualnej średniej cenie rynkowej. Zlecenia typu market zawsze mają charakter „taker”, co oznacza, że odbierają płynność arkuszowi zleceń, ponieważ są kojarzone z istniejącymi zleceniami typu limit.

Jeżeli chcesz szybko wejść do operacji handlowej lub z niej wyjść, powinieneś skorzystać z tego typu zlecenia.

Zlecenie typu limit

Zlecenie typu limit nie jest przeznaczone do natychmiastowej realizacji. Wykorzystuje się je, aby umieścić w arkuszu zleceń zlecenia, które zostaną zrealizowane przy określonym przez użytkownika limicie ceny (lub po lepszej cenie). 

Na przykład jeśli cena PAN/EUR wynosi obecnie 0,09 EUR, a Ty złożysz zlecenie kupna z limitem ceny 0,07 EUR, to Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po cenie 0,07 EUR, gdy tylko pojawią się pasujące oferty.

Jeśli jednak cena PAN/EUR wynosi obecnie 0,09 EUR, a Ty złożysz zlecenie kupna z limitem ceny 0,13 EUR, to będzie ono najpierw zachowywać się jak zlecenie typu market i będzie skupować (po lepszej cenie) wszystko do momentu, gdy osiągnięty zostanie określony przez Ciebie limit ceny (opłata taker). Jeśli kwota zlecenia przewyższa ilość dostępną w arkuszu zleceń, pozostała kwota będzie teraz zachowywać się jak otwarte zlecenie kupna typu limit (a więc będzie podlegać opłacie maker).

Uwaga: Przy składaniu zlecenia typu limit należy pamiętać, że jeśli nie ma wystarczającej ilości pasujących ofert dla danego zlecenia, to nie zostanie ono zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko częściowo. 

Jeśli chcesz złożyć zlecenie, które nie zostanie zrealizowane natychmiast, kupić po cenie niższej niż cena rynkowa lub sprzedać po cenie wyższej niż cena rynkowa, wówczas możesz użyć tego typu zlecenia.

Zaawansowane zlecenia typu limit

Kliknij okienko Zaawansowane, aby spersonalizować swoje zlecenie typu limit, korzystając z ustawień dla zleceń zaawansowanych:

advanced_limit_orders_pl.png

Good ‘til Cancelled (GtC)
Jest to domyślny typ zlecenia dla zleceń typu limit. Zlecenie pozostaje aktywne do momentu jego realizacji lub anulowania.

Good ‘til Time (GtT)
Użytkownik określa, kiedy należy anulować zlecenie typu limit. Jeśli zlecenie typu limit nie zostanie aktywowane, zostanie ono automatycznie zamknięte w określonym przez użytkownika czasie (do jednego tygodnia). Zlecenie GtT jest ważne do końca określonej minuty. Jeśli określiłeś, że zamówienie powinno wygasnąć za 1 minutę, to wygaśnie po upływie danej minuty. Zatem jeśli otworzysz zlecenie z 1-minutowym terminem ważności o godzinie 12:48:55, zostanie ono anulowane po 5 sekundach.

Immediate or Cancel (IoC)
Jeżeli zamówienie typu limit nie zostanie zrealizowane natychmiast po złożeniu, zostanie automatycznie anulowane i usunięte z arkusza zleceń.

Fill or Kill (FoK)
Zlecenie typu limit zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy będzie można skojarzyć całą kwotę. W przypadku skojarzenia częściowego tego typu zlecenie nie zostanie zrealizowane – zostanie anulowane.

Wskazówka: Można ich używać na frontendzie Bitpanda Pro (w wersji na komputer, urządzenia mobilne i tablet) a także przez API Bitpanda Pro.

Zlecenie typu stop limit

Zlecenie typu stop limit jest zaawansowanym zleceniem typu limit.

Zobaczmy, co się stanie w przypadku przykładowego zlecenia sprzedaży z przedstawionymi ustawieniami (patrz zrzut ekranu poniżej). Jeśli cena BTC osiągnie lub przekroczy 9000 EUR (Limit aktywacji), w arkuszu zleceń zostanie złożone zlecenie sprzedaży 1 BTC (Ilość) po cenie 8900 EUR (Limit ceny).

EN_stop_limit-example.png

Złożone zlecenie zachowuje się wówczas jak normalne zlecenie typu limit i jest przeznaczone do realizacji w określonym limicie ceny.

Uwaga: Tak jak w przypadku zleceń typu limit przy składaniu zlecenia typu stop limit należy pamiętać, że jeśli nie ma wystarczającej ilości pasujących ofert dla danego zlecenia, to nie zostanie ono zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko częściowo.

Możesz użyć tego typu zlecenia, jeśli chcesz ustawić w arkuszu zleceń limit kupna lub sprzedaży, który w przeciwnym razie nie byłby możliwy, ponieważ Twoje zamówienie zostałoby natychmiast skojarzone, na przykład w celu zablokowania potencjalnych zysków lub ograniczenia potencjalnych strat.

Zlecenie typu stop limit może zachowywać się na różne sposoby w zależności od aktualnej ceny rynkowej, wprowadzonych wartości i tego, czy próbujesz kupić czy sprzedać. Przykładowe scenariusze: 

Uwaga: Wszystkie scenariusze wymagają wystarczającej płynności w arkuszu zleceń.

Scenariusz zakupu 1

 Buy_1_EN.jpg

Scenariusz zakupu 2

Buy_2_EN.jpg 

Zlecenie zostało aktywowane i natychmiast zrealizowane, ponieważ w momencie wywołania limitu aktywacji aktualna cena była lepsza niż limit ceny.

Scenariusz zakupu 3

 

Buy_3_EN.jpg 

Scenariusz zakupu 4

Buy_4_EN.jpg 

Zlecenie zostało aktywowane i natychmiast zrealizowane, ponieważ w momencie wywołania limitu aktywacji aktualna cena była lepsza niż limit ceny.

Scenariusz sprzedaży 1

Sell_1_EN.jpg

Zlecenie zostało aktywowane i natychmiast zrealizowane, ponieważ w momencie wywołania limitu aktywacji aktualna cena była lepsza niż limit ceny.

Scenariusz sprzedaży 2

Sell_2_EN.jpg 

Scenariusz sprzedaży 3

Sell_3_EN.jpg

Zlecenie zostało aktywowane i natychmiast zrealizowane, ponieważ w momencie wywołania limitu aktywacji aktualna cena była lepsza niż limit ceny.

Scenariusz sprzedaży 4

 

Sell_4_EN.jpg

Wskazówka: Jeśli nie czujesz się pewnie, korzystając z bardziej zaawansowanych typów zleceń, możesz poczytać więcej na ten temat i dopiero wtedy dołączyć do Bitpanda Pro. W międzyczasie możesz nadal używać platformy Bitpanda.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 414 z 466

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.