Czym jest "Proof of Funds"?

Zaświadczenie posiadania środków (POF) to dokument lub zbiór dokumentów wskazujący pochodzenie zasobów finansowych, których używasz do deponowania fiat w Bitpanda. Zaświadczenie o posiadanych środkach zawiera również informacje na temat pochodzenia twoich kryptowalut, których użyto do wypłat w walutach fiat na Bitpandzie.

Uwaga: Wszystkie dokumenty należy składać w języku angielskim lub niemieckim.

Wskazówka: prosimy zwrócić uwagę na to, że zaświadczenie o posiadanych środkach nie odnosi się przede wszystkim do lokalizacji środków (np. konta bankowego) jako takich, ale do powodów, dla których masz dostęp do tych pieniędzy (np. „zarobiłem te pieniądze poprzez pracę X i zaoszczędziłem je w okresie Y. Co więcej, tutaj można znaleźć dowód na ich pochodzenie”).

Zaświadczenie o posiadanych środkach dla osób fizycznych

Do udowadniania pochodzenia środków akceptujemy m.in. następujące dokumenty:

Akceptowany dowód posiadania środków fiat

 • Zaświadczenia o zarobkach, pensji lub emeryturze (nie starsze niż sześć miesięcy), jak również aktualne zeznanie podatkowe. Wszelkie numery IBAN, nazwy firm oraz imię i nazwisko, których użyto do rejestracji w Bitpanda muszą być widoczne na wszystkich dostarczonych dokumentach. Potrzebujemy również wyciągu z konta bankowego potwierdzającego otrzymanie płatności 
 • Dowód sprzedaży nieruchomości lub innej własności. W tym umowy poświadczone notarialnie, wyciągi bankowe (z wyraźnie widocznym saldem konta i potwierdzeniem płatności) oraz pokwitowanie przelewu zawierające IBAN nadawcy i odbiorcy, nazwiska i datę przelewu
 • Dowód dochodów z inwestycji (np. dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie), takie jak umowy i pokwitowania płatności, które zawierają informacje o kupującym i sprzedającym w przypadku inwestycji związanych z kryptowalutami patrz paragraf „akceptowany dowód posiadania środków kryptowalutowych” dostępny poniżej
 • Umowy kredytowe w połączeniu z wyciągami bankowymi, które potwierdzają transakcję.
 • Dowód dochodu z aktywów kapitałowych lub inwestycji firmy (np. Wyciąg bankowy, umowy dystrybucyjne, uchwały o dywidendzie i saldo rachunku bieżącego)
 • Dowód sprzedaży udziałów w spółce
 • Dowód dochodów z najmu i dzierżawy (np. umowa najmu w momencie podpisania umowy oraz najnowsze potwierdzenie zapłaty czynszu)
 • Zweryfikowany przez notariusza dowód otrzymania spadku
 • Zweryfikowany przez notariusza dowód otrzymania darowizny

Samo podanie źródła środków nie wystarczy. Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formacie JPG/JPEG, PNG lub PDF za pośrednictwem sekcji „Dowód posiadania środków” w naszym formularzu kontaktowym. Niestety załączniki w innych formatach nie mogą być przetwarzane.

Uwaga: pamiętaj, że wszystkie rachunki muszą zawierać nie tylko twój numer IBAN i imię i nazwisko, ale także numer IBAN i imię i nazwisko nadawcy, od którego otrzymałeś pieniądze. Upewnij się również, że widoczne są wszystkie szczegóły, takie jak data i kwota.

Uwaga: Dla dowodu wpłat fiat, musimy zrozumieć źródło zdeponowanych środków fiat (np. wynagrodzenie, zyski z inwestycji, umowy sprzedaży, itp.) Prosimy nie wysyłać zrzutów ekranu z przelewów fiat na konto Bitpanda, ponieważ opóźnia to proces weryfikacji i nie są one wymagane, chyba że specjalnie o nie poprosimy.

Wskazówka: przy składaniu umowy sprzedaży (np. dla sprzedawanej nieruchomości lub firmy), należy dostarczyć wszystkie strony umowy, w tym stronę z podpisem i datą, w przeciwnym razie będziemy musieli poprosić o ponowne złożenie wniosku. 

Akceptowany dowód posiadania środków kryptowalutowych

Potrzebujemy szczegółowego opisu pochodzenia wszystkich monet na twoim koncie przesłanego za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, jak również załączenia co najmniej jednego z następujących dokumentów:

 • Kryptowaluty zakupione u innych brokerów i na innych giełdach
  • Zrzuty ekranu z potwierdzeniem zakupu i wypłaty, na których widnieje id twojego konta i wszystkie szczegóły transakcji
  • E-maile potwierdzające, które stanowią dowód zakupu lub wypłaty
  • Paragony, które stanowią dowód zakupu (np. Przy użyciu OTC)
 • Zyski z handlu, które zostały osiągnięte u innych brokerów lub na innych giełdach
  • Zrzuty ekranu z historii transakcji pokazujące zyski
  • Historia transakcji pokazująca wypłaty na Bitpandę
  • Zrzuty ekranu konta wymiany wyświetlające szczegóły twojego konta
  • Nazwa giełdy
 • Dochód z usług (np. Dochód z programu partnerskiego lub innych usług)
  • Szczegółowy opis usługi
  • Paragony za usługi, które zostały opłacone w kryptowalutach
  • Nazwy, adresy, dane kontaktowe i informacje o zaangażowanych firmach, a także ich forma prawna i numer identyfikacyjny vat
  • Adresy kryptowalutowe nadawcy i odbiorcy
  • Identyfikatory transakcji (hash)
  • Wysłana kwota wyświetlana zarówno w kryptowalucie, jak i fiat
  • Data transakcji
  • Wyciągi bankowe pokazujące zarówno przychody, jak i transakcje
  • Zrzut ekranu twojego konta świadczący o tym, że jesteś członkiem programu partnerskiego
  • Zrzuty ekranu twoich portfeli, które pokazują ich aktualne dochody
  • Zrzuty ekranu historii transakcji i historii wypłat
  • Wyjaśnienia pochodzenia kryptowalut wykorzystywanych do transakcji płatniczych
 • Pierwsza publiczna oferta zakupu (ICO) i sprzedaż tokenów
  • Jeśli kupiłeś monety poprzez sprzedaż tokenów, prześlij kopię umowy potwierdzającej płatność dokonaną w kryptowalucie
  • W przypadku ICO musi być widoczna pełna nazwa ICO oraz strona internetowa powiązanego projektu. Musimy również znać dokładną kwotę zainwestowaną w kryptowalutę i równoważną wartość w fiat w momencie inwestycji
  • Ponadto potrzebujemy historii transakcji, która dokumentuje zakup i wypłatę tokena (adresy portfeli i identyfikator transakcji) 
  • Wyciąg bankowy, jeśli do inwestowania użyto waluty fiducjarnej
  • E-maile potwierdzające, w których widnieje informacja o zakupie
 • Górnictwo
  • Paragony za zakup sprzętu do kopania, na których widnieje adres kupującego (nazwa, którą zarejestrowałeś na Bitpandzie) i sprzedającego. Sprzęt musi być wysłany na adres zarejestrowany w koncie Bitpanda. Jeśli w międzyczasie twój adres uległ zmianie, prosimy o dostarczenie dowodu, że mieszkałeś lub pracowałeś pod tym adresem w momencie zakupu.
  • Zdjęcia sprzętu do kopania i zrzuty ekranu używanych platform i programów
  • Zestawienia kosztów operacyjnych (np. rachunki za prąd) wystawione na nazwisko, które zarejestrowałeś na Bitpandzie 
  • Zrzuty ekranu przychodów i nagród z wydobycia
  • Zrzuty ekranu przedstawiające historię transakcji z i do portfeli, zawierające adresy portfeli i identyfikatory transakcji (nie możemy zaakceptować list wykonanych samodzielnie np. w Excelu)
  • Jeśli przedmiotem obrotu były również monety pochodzące z wydobycia, konieczne są zrzuty ekranu przedstawiające historię transakcji, na których wyraźnie widać potwierdzenie transakcji na danej giełdzie oraz nazwisko posiadacza rachunku. Ponadto wszystkie transakcje muszą być łatwe do zidentyfikowania i nie mogą być wymieszane z transakcjami dotyczącymi innych monet. 
 • Stakowanie (węzły główne)
  • Zrzuty ekranu z historii transakcji, na których widoczne są wpłaty, wypłaty i zyski
  • Zrzuty ekranu z historii transakcji, na których widoczne są wypłaty na bitpandę
  • Adresy portfela i identyfikatory transakcji
 • Airdropy
  • Zrzuty ekranu z historii transakcji, na których widoczne są wpłaty i wypłaty na Bitpandę
  • Adresy portfela i identyfikatory transakcji
 • Zamiana monet lub tokenów
  • Jeśli nazwa tokena lub liczba tokenów uległa zmianie w wyniku transakcji zamiany monet lub tokenów lub innych zmian technicznych (np. redenominacji) na łańcuchu blokowym lub platformie, która została użyta, prosimy o dostarczenie zrzutów ekranu z historią transakcji (adresy portfeli i identyfikatory transakcji) 
 • Pożyczki i pule płynności
  • Jeżeli sprawa dotyczy dochodów z tytułu pożyczek, prosimy o udowodnienie tego za pomocą zrzutów ekranu z historią transakcji (adresy portfeli i identyfikatory transakcji). Z przesłanych dokumentów musi wynikać, gdzie zdeponowałeś aktywa stanowiące zabezpieczenie, jaka jest ich wysokość i skąd pochodzi wykorzystane zabezpieczenie 
 • Środki uzyskane na Bitpandzie (bez faktury)
  • Jeśli zakupiłeś swoje aktywa na Bitpandzie, będziemy potrzebować dowodu na zdeponowane środki fiat.
  • Dodatkowo, jeśli przeniosłeś swoje fundusze na inne giełdy lub portfele (np. zimny portfel), będziemy potrzebować potwierdzenia wypłaty i historii transakcji z portfeli lub giełd, których używałeś, które udowodnią, że wysłałeś te same fundusze z powrotem do portfela Bitpanda.

Samo podanie źródła środków nie wystarczy. Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów w formacie JPG/JPEG, PNG lub PDF za pośrednictwem sekcji „Dowód posiadania środków” w naszym formularzu kontaktowym. Niestety załączniki w innych formatach nie mogą być przetwarzane. 

Uwaga: podając listę wypłat w kryptowalutach z innych platform (tj. giełd, platform handlowych lub witryn hazardowych online), musimy zobaczyć szczegóły konta zawierające twoje imię i nazwisko lub adres e-mail, a także nazwę platformy, w przeciwnym razie będziemy mieli poprosić o ponowne przesłanie.

Zaświadczenie o posiadanych środkach dla firm

Wskazówka: Dokumenty przedłożone w ramach procesu wdrażania firmy mogą być użyte jako dowód posiadania środków jeśli są nadal aktualne (np. z tego samego roku obrotowego). W przeciwnym wypadku należy przedstawić aktualną wersję.

Uwaga: pamiętaj, że tylko zaświadczenie dla firmy, którą zarejestrowałeś na Bitpandzie, może zostać zaakceptowane. Dostarczenie zaświadczenia, które odnosi się do jednej z twoich innych firm, nie może zostać zaakceptowane.

Akceptowany dowód posiadania środków fiat

Do każdego wniosku należy dołączyć trzy poniższe punkty:

 • Najnowsze sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora. W przypadku mniejszych spółek (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), które nie muszą mieć poświadczonego sprawozdania finansowego, wystarczy złożyć je bez poświadczenia
 • Najnowsze dostępne zeznanie podatkowe i, jeśli to możliwe, poprzednie
 • Wyciąg bankowy w całości. Pamiętaj, że proste pismo z banku wskazujące konkretną kwotę na koncie nie wystarczy. Jako zaświadczenie wymagany jest pełny wyciąg bankowy, na którym widoczne są wszystkie szczegóły

Akceptowane jest również następujące zaświadczenie:

 • Umowy sprzedaży (sprzedaż własności, zbycie działalności) podpisane przez wszystkie upoważnione strony, które są wspomniane w dokumentach przedłożonych do rejestracji firmy w Bitpanda i które zostały poświadczone przez notariusza — w połączeniu z potwierdzeniem wykonania przelewu lub wyciągiem bankowym potwierdzającym transakcję oraz jej kwotę. Musi to zostać potwierdzone przez bank lub doradcę bankowego.

Akceptowany dowód posiadania środków kryptowalutowych

Oprócz pozycji wymienionych w przypadku zaświadczenia o pochodzeniu środków kryptowalutowych dla osób prywatnych, w przypadku firm akceptowane jest również następujące zaświadczenie:

 • Wszystkie elementy opisane powyżej dla osób fizycznych
 • Paragony za usługi, które zostały opłacone w kryptowalutach. Muszą być na nich umieszczone następujące dane:
  • Identyfikatory transakcji (hash)
  • Adresy kryptowalutowe nadawcy i odbiorcy
  • Nazwa firmy nadawcy i odbiorcy. Akceptowany jest numer vat UE obu firm
  • Opis usługi
  • Wysłana kwota wyświetlana zarówno w kryptowalucie, jak i fiat
  • Data transakcji

W przypadku monet generowanych w wyniku wydobycia można przyjąć następujący dowód:

 • Rachunki zakupu sprzętu do kopania wskazujące adres kupującego (firmy zarejestrowanej w Bitpanda) i sprzedającego. Sprzęt musi być wysłany na adres firmy zarejestrowany w Bitpanda i dla której przedstawiany jest dowód. Jeśli w międzyczasie ten adres uległ zmianie, proszę udowodnić, że firma była wówczas zarejestrowana pod tym adresem
 • Zdjęcia sprzętu do kopania i zrzuty ekranu używanych platform i programów
 • Zestawienia kosztów operacyjnych (np. rachunki za prąd)
 • Zrzuty ekranu przychodów i nagród z wydobycia
 • Zrzuty ekranu procesu transakcyjnego z i do portfeli prywatnych i biznesowych (nie możemy zaakceptować list wykonanych samodzielnie np. w Excelu) 
 • Jeśli przedmiotem obrotu były również monety pochodzące z wydobycia, konieczne jest dostarczenie zrzutów ekranu przedstawiających historię transakcji, na których wyraźnie widać potwierdzenie transakcji na danej giełdzie oraz nazwisko posiadacza rachunku. Ponadto wszystkie transakcje muszą być łatwe do zidentyfikowania i nie mogą być wymieszane z transakcjami dotyczącymi innych monet.

Wskazówka: Im dokładniej jesteś w stanie podać pochodzenie kryptowalut, tym szybciej można to sprawdzić.

Często zadawane pytania (FAQ)

Co mam tak właściwie zrobić?
Może to wydawać się skomplikowane, ale musisz tylko udowodnić, w jaki sposób nabyłeś środki. Należy pamiętać, że przesłane dokumenty muszą zawierać nie tylko ostatnią wpłatę (lub wypłatę), ale także sumę poprzednich transakcji, tj. Wszystkie poprzednie transakcje do podanej kwoty.

W naszym interesie jest również jak najszybsze umożliwienie handlu i zredukowanie zapotrzebowania na tego typu zaświadczenia do absolutnego minimum.
Dlaczego jest wam to potrzebne?
Rozumiemy, że wykazanie pochodzenia wszystkich środków nie zawsze może być łatwe, ale uzyskanie tego zaświadczenia jest wymagane na mocy prawa. Jeżeli nie możesz dostarczyć dowodu, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego. Więcej na ten temat można w razie potrzeby znaleźć w naszej polityce prywatności w sekcji zatytułowanej „Informacje na temat środków i dowód ich pochodzenia” oraz w pkt 5.4 naszego regulaminu.
Jaka jest minimalna kwota, powyżej której wymagane jest zaświadczenie o pochodzeniu środków?
Należy pamiętać, że nie wolno nam ujawniać limitów używanych do celów AML5 przez Bitpandę ze względu na wymogi prawne i potencjalne nadużycia, ponieważ może to pozwolić uniknąć procesu weryfikacji pochodzenia środków. 

Blokowanie transakcji nie leży w naszym interesie, ponieważ Bitpanda czerpie zyski z prowizji handlowych, a przetwarzanie tych żądań powoduje dodatkowe koszty.

Czy mogę z góry przesłać zaświadczenie o pochodzeniu środków?
Niestety, obecnie nie ma możliwości wcześniejszego przesłania dowodu posiadanych środków.
Czy muszę przedstawić zaświadczenie o pochodzeniu środków, jeśli kupiłem cyfrowe aktywa na Bitpandzie, nie dokonuję żadnych dalszych transakcji i chcę tylko wypłacić zyski kapitałowe?
Nie, w tym przypadku wypłatę można wykonać bardzo łatwo. Limity AML5 są osiągane tylko poprzez dokonywanie wpłat i wypłat walut fiducjarnych i kryptowalut. Jeśli osiągasz zyski kapitałowe na Bitpandzie, nie musisz przedstawiać zaświadczenia o pochodzeniu środków na te zyski.
Pochodzę z kraju „x”. Czy konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o pochodzeniu środków?
Tak. Jako firma z siedzibą w Austrii, podlegamy przepisom AML5 ustanowionym przez Unię Europejską i dlatego jesteśmy zobowiązani do uzyskania zaświadczenia o posiadanych środkach, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzisz.
Czy przedstawienie zaświadczenia o pochodzeniu środków jest generalnie wymagane również w innych krajach?
Zaświadczenia o pochodzeniu środków jest wymagane we wszystkich krajach UE, a takie same lub podobne przepisy obowiązują w innych krajach.
Czy mogę złożyć reklamację dotyczącą realizacji zgłoszenia w związku z przedstawieniem zaświadczenia o pochodzeniu środków?
Zawsze staramy się zapewnić najlepszą możliwą pomoc przy przedstawieniu zaświadczenia o pochodzeniu środków. Jeśli nadal chcesz złożyć reklamację, możesz to zrobić pisemnie, korzystając z adresu w naszej informacji prawnej lub klikając kategorię „Bitpanda Plus” w naszym formularzu kontaktowym, gdzie dedykowany członek zespołu pomoże ci w spełnieniu kryteriów.
Co mogę zrobić, jeśli giełda, której używałem do obsługi niektórych transakcji, już nie istnieje?
Jeśli nie jesteś w stanie przedstawić wyżej wymienionych zaświadczeń o pochodzeniu środków, na przykład dlatego, że przestała działać giełda, na której dokonywane były transakcje, możesz przesłać nam następujące informacje, a my sprawdzimy, czy mogą one służyć jako dowód:
 • Nazwa giełdy
 • Adresy portfela i identyfikatory transakcji
 • Nazwa i ilość monet, tokenów, aktywów i walut fiducjarnych, które zostały kupione, sprzedane i wymienione
 • Czy ta giełda była używana również do handlu walutami fiat, czy tylko do handlu kryptowalutami?
 • Czy nadal dostępne są dane, takie jak (np.):
  • e-maile (np. e-maile z potwierdzeniem zakupów, sprzedaży i wymiany)
  • Historie transakcji (jako zrzuty ekranu lub eksporty)
  • Dowód wpłaty waluty fiducjarnej (np. wyciągi bankowe)
Co się stanie, jeśli nie mogę przedstawić zaświadczenia o pochodzeniu środków?
Prosimy mieć na uwadze, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przeprowadzenia kontroli i będziemy musieli poprosić cię o dokumenty potwierdzające źródło twoich środków (jak również określono w naszych warunkach użytkowania). Po ostatecznej kontroli uzyskasz możliwość wypłaty pozostałych środków, a twoje konto zostanie później dezaktywowane. W takim przypadku prosimy o przesłanie nam jednoznacznej wiadomości za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego z odpowiednio zaznaczoną kategorią.
Gdzie mogę znaleźć dokładną treść terminów prawnych?
Dokładne brzmienie można przeczytać w aktualnej wersji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zgodnie z art. 6 ust. 1 „zakres obowiązków należytej staranności” w części „należyta staranność klienta obejmuje”.
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 132 z 291

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.