Czym w ogóle są akcje i ETF-y?

Akcja jest rodzajem papieru wartościowego, który stanowi własność ułamka spółki akcyjnej. Akcje są przedmiotem publicznego obrotu na giełdach i obejmują różne regiony geograficzne oraz branże.

ETF-y („Fundusze typu Exchange Traded Fund”) to produkty finansowe zawierające zbiór papierów wartościowych i często śledzące indeks bazowy. ETF można zatem opisać jako portfel różnych akcji, obligacji lub towarów. ETF-y ułatwiają inwestowanie w dużą liczbę spółek za pośrednictwem jednego produktu. Na przykład FTSE 100-ETF reprezentuje indeks FTSE 100, portfel zawierający 100 największych spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Należy pamiętać o znacznym ryzyku związanym z inwestowaniem w akcje lub ETF-y. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

Do zapamiętania

Bitpanda Stocks umożliwiają dokonywanie inwestycji ułamkowych. Aby to umożliwić, Bitpanda wystawia kontrakt pochodny, który jest zabezpieczony przez akcje bazowe lub ETF-y. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 90 z 207

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.