Dlaczego przed inwestowaniem w akcje i ETF-y muszę przejść test odpowiedniości?

Przed rozpoczęciem inwestowania w akcje i ETF-y, Bitpanda Financial Services ma obowiązek zadać ci kilka pytań zgodnie z przepisami WAG 2018, MiFID II i MiFIR.

Pytania te dotyczą twojej wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji finansowych. Ponieważ zależy nam na ochronie twoich interesów, wskazujemy na ryzyko związane
z produktem w zależności od twojego doświadczenia i wiedzy. Prosimy o uwzględnienie wszystkich istotnych kwestii i dokumentów przed dokonaniem inwestycji.

Dodatkowe wymogi dla inwestorów detalicznych

W przypadku niektórych krajów Bitpanda musi zażądać dodatkowych informacji ze względu na regulacyjne obowiązki sprawozdawcze. Te kraje to Estonia, Włochy, Malta, Polska
i Hiszpania. Jeśli ten wymóg dotyczy ciebie, prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą
i dostarczenie nam odpowiednich informacji w ramach procesu rejestracji. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnej nieuprawnionej stronie trzeciej.

Państwo, którego obywatelstwo posiadasz

Dokument tożsamości

Estonia

Estoński osobisty kod identyfikacyjny (Isikukood)

Hiszpania

Numer identyfikacji podatkowej (Número de Identificación Fiscal)

Włochy

Kod identyfikacji podatkowej (Codice fiscale)

Malta

Krajowy numer identyfikacyjny
lub
Numer paszportu krajowego

Polska

PESEL
lub
NIP (Numer identyfikacji podatkowej)

Dodatkowe wymogi dla użytkowników biznesowych

Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFIR”) Bitpanda jest zobowiązana do udostępniania LEI (identyfikator podmiotu prawnego) użytkowników zarówno Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”), jak i Austriackiemu Urzędowi Nadzoru Rynków Finansowych („FMA”). LEI to 20-cyfrowy kod używany do identyfikacji podmiotów prawnych, które działają na rynkach finansowych.

Jeśli nie masz pod ręką swojego kodu LEI lub jeszcze go nie posiadasz, możemy cię przekierować na stronę naszego partnera. Można zarejestrować się za pomocą linku i szybko otrzymać LEI. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnej nieuprawnionej stronie trzeciej.

Proszę podać swój kod LEI po ukończeniu testu odpowiedniości. Po wykonaniu tej czynności, można rozpocząć korzystanie z Bitpandy!

Do zapamiętania

Bitpanda Stocks umożliwiają dokonywanie inwestycji ułamkowych. Aby to umożliwić, Bitpanda wystawia kontrakt pochodny, który jest zabezpieczony przez akcje bazowe lub ETF-y. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 78 z 149

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.