Jakie informacje, pozwalające wybrać właściwą inwestycję, zapewnia Bitpanda?

Bitpanda nie oferuje żadnych porad inwestycyjnych, ale dostarczymy dodatkowe dokumenty, które mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem inwestowania ważne jest pełne zrozumienie produktu, w który chce się zainwestować. Na naszej platformie oferujemy różnorodne akcje i ETF-y (możliwe dzięki instrumentom pochodnym, więcej na ten temat można znaleźć tutaj). Można inwestować w spółki z różnych obszarów geograficznych, branż, o różnych modelach biznesowych i o różnych wynikach historycznych.

Dokumenty

Bitpanda udostępnia kilka dokumentów, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu oferowanych produktów:

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny zawiera istotne informacje o instrumentach finansowych (w tym przypadku o instrumentach pochodnych) i ich emitentach. Zawiera między innymi szczegółowy opis produktu, struktury opłat i kosztów, a także szczegółowy opis związanego
z nimi ryzyka.

Prospekt emisyjny można znaleźć tutaj.

Kontrakt pochodny

Kontrakt pochodny zawiera warunki, na jakich można inwestować w akcje i ETF-y. Można tam znaleźć na przykład warunki wycofania się z inwestycji oraz prawa dotyczące wypłaty dywidendy.

Kontrakt pochodny można znaleźć tutaj.

Dokument zawierający kluczowe informacje o PRIIPs

Dokument zawierający kluczowe informacje o PRIIPs („dokument zawierający kluczowe informacje o detalicznych produktach zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych”) to podstawowy arkusz informacyjny dostępny dla wszystkich akcji i ETF-ów. Dokument ten ma pozwolić lepiej zrozumieć charakter danego papieru wartościowego, ryzyko oraz potencjalne zyski i straty z nim związane. Ma on na celu umożliwienie porównania różnych papierów wartościowych, a tym samym ułatwienie procesu wyboru.

Odpowiedni dokument zawierający kluczowe informacje o PRIIPs można znaleźć na stronie ze szczegółami na temat wszystkich akcji lub ETF-ów.

Dokument informacyjny dla klienta dotyczący decyzji inwestycyjnych

Dokument informacyjny dla klienta zawiera podstawowe informacje na temat komunikacji pomiędzy Bitpanda Financial Services a naszymi klientami, informacje na temat ogólnego ryzyka związanego z inwestowaniem oraz naszą politykę dotyczącą postępowania
w przypadku konfliktu interesów.

Dokument informacyjny dla klienta dotyczący decyzji inwestycyjnych można znaleźć tutaj.

Dostawcy informacji w zakresie cen papierów wartościowych

To dokument informacyjny, który umożliwia Ci wgląd w źródła cen na Bitpandzie Stocks.

Ten dokument można znaleźć tutaj.

Zalecamy zapoznanie się z wszystkimi stosownymi dokumentami przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Dokumenty te pozwolą lepiej zrozumieć ryzyko związane z inwestycjami oraz ułatwią wybór aktywów odpowiednich dla indywidualnych celów inwestycyjnych.

Do zapamiętania

Bitpanda Stocks umożliwiają dokonywanie inwestycji ułamkowych. Aby to umożliwić, Bitpanda wystawia kontrakt pochodny, który jest zabezpieczony przez akcje bazowe lub ETF-y. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 24 z 29

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.