Na stronie ze szczegółami dotyczącymi wszystkich akcji i ETF-ów, znajduje się szereg statystyk i liczb. Aby je zrozumieć, należy zapoznać się z poniższymi wyjaśnieniami.

Informacja

Do której klasy aktywów odnoszą się informacje

Wyjaśnienie

Najwyższa cena – 52 tygodnie

Akcje/ETF

Najwyższa cena, po której handlowano papierem wartościowym w ciągu ostatnich 52 tygodni.

Najniższa cena – 52 tygodnie

Akcje/ETF

Najniższa cena, po której handlowano papierem wartościowym w ciągu ostatnich 52 tygodni.

Najwyższa cena dzienna

Akcje/ETF

Najwyższa cena, po której handlowano papierem wartościowym w ciągu dnia.

Najniższa cena dzienna

Akcje/ETF

Najniższa cena, po której handlowano papierem wartościowym w ciągu dnia.

Polityka wypłat

ETF

W przypadku ETF-ów istnieją dwa potencjalne sposoby postępowania z wypłatami dla inwestorów. Podczas gdy fundusze akumulujące reinwestują wszelkie potencjalne zyski (dywidendy lub odsetki)
i w ten sposób generują procent składany, fundusze dystrybuujące nie reinwestują zysków, lecz wypłacają je inwestorom.

Dywidenda na akcję (20xx)

Akcje

Całkowita dywidenda (dywidendy) wypłacona
w poprzednim roku podzielona przez całkowitą liczbę akcji zwykłych pozostających w obrocie.

Stopa dywidendy (20xx)

Akcje/ETF

Stopa dywidendy (za poprzedni rok) pokazuje wysokość dywidendy (dywidend) wypłaconej (wypłaconych) za akcję w stosunku do jej ceny.

Zysk na akcję (20xx)

Akcje

Zysk na akcję pokazuje, jaki zysk spółka osiągnęła na jednej akcji w poprzednim roku.

Wskaźnik nakładów (20xx)

ETF

Wskaźnik nakładów określa jaką część zainwestowanego kapitału przeznacza się na zarządzanie i utrzymanie funduszu. Kapitał ten nie jest inwestowany, ale służy do pokrycia kosztów operacyjnych funduszu.

Wielkość funduszu (20xx)

ETF

Wielkość funduszu opisuje kwotę kapitału zainwestowanego w fundusz do końca danego roku.

Kapitalizacja rynkowa

Akcje

Kapitalizację rynkową jest obliczana jako liczba znajdujących się w obrocie akcji pomnożona przez cenę akcji. Liczba ta zasadniczo przedstawia wielkość spółki.

Dochód netto (20xx)

Akcje

Dochód netto za poprzedni rok (poprzednie lata). Liczba ta przedstawia całkowity zysk lub stratę, jaką spółka wygenerowała w ciągu jednego roku.

Wskaźnik C/Z (20xx)

Akcje

Wskaźnik C/Z (pokazany za poprzedni rok) pokazuje wartość zysku na akcję (patrz oddzielne wyjaśnienie) w stosunku do ceny akcji. W ten sposób zysk na akcję staje się bardziej porównywalny.

Metoda replikacji

ETF

ETF-y odzwierciedlają określone indeksy lub portfele aktywów. Metoda replikacji opisuje proces, który za tym stoi.
Podczas gdy ETF-y z replikacją fizyczną posiadają wszystkie aktywa bazowe, ETF-y z replikacją syntetyczną posiadają tylko część aktywów bazowych. ETF-y z replikacją syntetyczną działają na instrumentach pochodnych, a nie na faktycznych instrumentach bazowych.

Przychody (20xx)

Akcje

Całkowite przychody spółki w poprzednim roku.

Zmienność (1 miesiąc)

Akcje/ETF

Zmienność aktywów jest terminem statystycznym
i opisuje stabilność cen aktywów.
Zmienność mierzy się na podstawie zmian cen
w pewnym okresie – w naszym przypadku w ciągu ostatnich 30 dni.

Im wyższa zmienność cen aktywów, tym bardziej wahała się cena.

Do zapamiętania

Bitpanda Stocks umożliwiają dokonywanie inwestycji ułamkowych. Aby to umożliwić, Bitpanda wystawia kontrakt pochodny, który jest zabezpieczony przez akcje bazowe lub ETF-y. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 11
Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami
Share on Telegram
Auf Telegram teilen
Partager sur Telegram
Compártelo en Telegram
Telegram’da paylaşın
Condividi su Telegram
Udostępnij na Telegramie
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.

Artykuły w tej sekcji