Czym są działania korporacyjne i jak mogą one wpłynąć na moje inwestycje?

Działania korporacyjne to procedury podejmowane przez spółki giełdowe mające wpływ na emitowane przez nie papiery wartościowe, a tym samym na akcjonariuszy. Typowe działania korporacyjne obejmują wypłaty dywidend, podziały akcji oraz fuzje lub przejęcia.

Jeśli działania korporacyjne wymagają od akcjonariuszy dokonania wyboru pomiędzy różnymi opcjami, Bitpanda podejmie decyzję w imieniu swoich użytkowników. Zostaniesz poinformowany o każdej podjętej decyzji, a także o wszelkich możliwych konsekwencjach,

Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych działań korporacyjnych i ich potencjalnych konsekwencji:

Wypłaty dywidendy

Wypłaty dywidend to wypłaty zysków spółki dokonywane na rzecz akcjonariuszy przez spółki notowane na giełdzie. Wypłaty dywidendy muszą być zatwierdzone przez radę nadzorczą spółki i mogą być dokonywane okresowo, np. raz na kwartał.

W celu zakwalifikowania się do wypłaty zapowiedzianej dywidendy, ważne jest, aby pamiętać o wymaganych okresach posiadania, tj. dwóch datach, pomiędzy którymi należy posiadać akcje. Jeśli posiadasz różne ilości danego składnika aktywów w obu terminach, jako podstawę do obliczenia wysokości dywidendy przyjmiemy mniejszą ilość.

Kwoty i terminy wypłat dywidendy będą ustalane zgodnie z podmiotem emitującym. Prosimy o zapoznanie się z listą nadchodzących wydarzeń związanych z działaniami korporacyjnymi, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje.

Podziały akcji (standardowe i odwrotne)

Podziały akcji to działanie korporacyjne polegające na proporcjonalnym zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby akcji pozostających w obrocie. Standardowy podział akcji ma na celu zwiększenie liczby akcji pozostających w obrocie oraz proporcjonalny spadek cen akcji. Odwrotny podział akcji działa dokładnie na odwrót: Liczba pozostających w obrocie akcji zostaje zmniejszona, co powoduje proporcjonalny wzrost cen akcji.

Jeśli spółka oferowana jako część portfela Bitpanda zdecyduje się na przeprowadzenie podziału akcji, handel zostanie na pewien czas zawieszony. Gdy tylko podział akcji zostanie przeprowadzony, tzn. wolumen akcji zostanie skorygowany, handel zostanie wznowiony.

Fuzje i przejęcia

Spółki przechodzące procedury fuzji lub przejęcia łączą swoją działalność z innym podmiotem. W zależności od szczegółów transakcji albo jedna z dwóch łączących się spółek pozostanie odrębnym podmiotem włączającym w swoje struktury drugą spółkę, albo powstanie zupełnie nowy podmiot.

Jeśli spółka oferowana jako część portfela Bitpanda przechodzi procedurę fuzji lub przejęcia, handel zostanie na pewien czas zawieszony. W zależności od szczegółów transakcji Bitpanda poinformuje dotychczasowych posiadaczy Bitpanda Stocks o wynikach i konsekwencjach, jakie transakcja będzie miała na ich inwestycję.

Prosimy o kliknięcie na poniższy link, aby uzyskać przegląd wszystkich nadchodzących wydarzeń związanych z działaniami korporacyjnymi, w tym wszystkich istotnych dat.

Do zapamiętania

Bitpanda Stocks umożliwiają dokonywanie inwestycji ułamkowych. Aby to umożliwić, Bitpanda wystawia kontrakt pochodny, który jest zabezpieczony przez akcje bazowe lub ETF-y. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 42 z 48

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.