Zastosowanie cashback z Bitpanda Card

Cashback jest stosowany przy zakupie towarów i usług za pomocą Bitpanda Card w punktach sprzedaży (POS) lub przy transakcjach online, gdy jest ona zasilana następującymi rodzajami aktywów:

 • Kryptowalutami
 • Metalami

Uwaga: Prosimy pamiętać, że stablecoiny (USDC i USDT) są wykluczone z programu BTC cashback.

Poziom nagród cashback zależy od Twojego poziomu BEST VIP.

Wyłączeni przedsiębiorcy

Płatności kartą dokonane w ramach tych kategorii przedsiębiorców są wyłączone z programu cashback Bitpanda Card:

Przekazy pieniężne

Kod: 4829

Przedsiębiorcy zaliczający się do tej kategorii MCC umożliwiają klientom przekazywanie środków pieniężnych za pomocą elektronicznego przekazu pieniężnego/przelewu/przekazu bankowego (zarówno w miejscach przy użyciu karty, jak i bez niej, w tym w lokalach przedsiębiorcy oraz u agentów stron trzecich, takich jak kasyna, przystanki dla ciężarówek lub punkty kasowe) lub za pomocą pierwotnej transakcji kredytowej (np. za pośrednictwem płatności Visa Direct lub płatności między osobami [P2P]).

Zaliczane do tej kategorii:

 • Przelew bankowy

Instytucje finansowe - towary i usługi

Kod: 6012

Przedsiębiorcy zaliczający się do tej kategorii MCC są związani z instytucjami finansowymi w celu zakupu towarów lub usług, lub spłaty zadłużenia wobec banków, oszczędności i pożyczek, sklepów thrift oraz spółdzielni kas pożyczkowych. Przykładowo, zakup czeków, innych produktów finansowych lub towarów promocyjnych, depozyty, zasilanie konta, zakup lub doładowanie karty o zmiennej wartości, zakup waluty obcej, waluty innej niż fiat (np. kryptowaluty), przekazy pieniężne (zbywalne przekazy w formie papierowej - nie transfer środków), czeki podróżne oraz opłaty za pożyczki lub usługi doradztwa finansowego. Niniejsze MCC może być również wykorzystywane przez akceptantów uczestniczących w spłacie zadłużenia, pożyczki lub salda karty kredytowej przez posiadacza karty wobec instytucji finansowej.

Zaliczane do tej kategorii:

 • Finansowanie rachunków - Instytucje finansowe
 • Banki - Instytucje finansowe - Towary i usługi
 • Spółdzielnie kasy pożyczkowe - Instytucje finansowe - Towary i usługi
 • Lokaty - Instytucje finansowe
 • Handel i usługi - Instytucje finansowe
 • Przedsiębiorstwa hipoteczne - Instytucje finansowe
 • Zakup waluty obcej/, waluty niefiatowej (np. kryptowaluty), przekazów pieniężnych (nie przelewów pieniężnych) i czeków podróżnych - Instytucje finansowe
 • Spłaty kredytów - Instytucje finansowe
 • Oszczędności i pożyczki - Instytucje finansowe - Towary i usługi
 • Usługi - Banki, Spółdzielnie kasy pożyczkowe, Instytucje finansowe (bezgotówkowe)
 • Karta Stored Value

Quasi pieniądz - Przedsiębiorca

Kod: 6051

Przedsiębiorcy zaliczający się do tej kategorii MCC związani są z zasilaniem konta (z wyłączeniem obciążeń kart przedpłaconych), zakupem waluty obcej, waluty innej niż fiat (np. kryptowaluty), przekazów pieniężnych lub czeków podróżnych, które mają miejsce w instytucjach niefinansowych, takich jak kantory wymiany walut lub akceptanci przekazów pieniężnych (zbywalne przekazy w formie papierowej - nie przekazy pieniężne).

Może być również stosowany dla przedsiębiorców zaangażowanych w spłatę pożyczki lub długu, jeśli podmiot, który posiada dług, nie jest instytucją finansową.

Zaliczane do tej kategorii

 • Zasilenie konta - (Instytucje niefinansowe)
 • Waluta - niefiat (na przykład, kryptowaluty)
 • Waluta - zagraniczna (Instytucje niefinansowe)
 • Wymiana walut - waluty obce (Instytucje niefinansowe)
 • Waluta obca (Instytucje niefinansowe)
 • Płatności leasingowe
 • Spłaty pożyczki
 • Pieniądze - waluta obca (Instytucje niefinansowe)
 • Przekazy pieniężne - nie pieniądze
 • Transfer (Instytucje niefinansowe)
 • Przedsiębiorstwa hipoteczne - (Instytucje niefinansowe)
 • Usługi - Przekaz pieniężny
 • Czeki podróżne,
 • Kantor (Instytucje niefinansowe)
 • Czeki podróżne (Instytucje finansowe)
 • Czeki podróżne (Instytucje niefinansowe)

Papiery wartościowe - brokerzy/dealerzy

Kod: 6211

Przedsiębiorcy zaliczający się do tej kategorii MCC są licencjonowani, we wszystkich jurysdykcjach, sprzedają do kupna, sprzedaży i pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi, akcjami, obligacjami, towarami i funduszami wzajemnymi.

Zaliczane do tej kategorii:

 • Brokerzy/Dealerzy Obligacji - Papiery Wartościowe, Fundusze Inwestycyjne, Akcje, Towary, Obligacje
 • Brokerzy giełd towarowych
 • Brokerzy - Papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne, akcje, towary, obligacje
 • Zakup waluty obcej
 • Licencjonowana wymiana walutowa
 • Handel
 • Opcje binarne
 • Firmy inwestycyjne - dealerzy, brokerzy
 • Fundusze powiernicze
 • Brokerzy giełdowi

Transakcje finansowania POI (z wyłączeniem środków pieniężnych)

Kod: 6540

Przedsiębiorcy zaliczający się do tej kategorii MCC są związani z początkowym zakupem i/lub wszelkimi późniejszymi doładowaniami kart o przechowywanej wartości (w tym Przedpłaconych Kart Visa) dokonywanymi w instytucjach niefinansowych.

Zaliczane do tej kategorii:

 • Zasilenie rachunku - (Instytucje niefinansowe)
 • Karta Stored Value/Load (Instytucje niefinansowe)
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.