Pulpit nawigacyjny Bitpanda Card

Pulpit nawigacyjny Bitpanda Card służy do załatwiania wszystkich sprawach dotyczących twojej karty.

Pulpit nawigacyjny

Aby wyświetlić pulpit karty, zaloguj się do aplikacji Bitpanda na telefonie komórkowym, przejdź do swojego profilu i wybierz Karta. Możesz też zobaczyć ten pulpit na swoim zwykłym pulpicie nawigacyjnym po aktywowaniu karty.

card_dashboard_pl.png

Ustawienia karty

Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby otworzyć Ustawienia karty. Możesz tam:

  • Wyświetlić swój kod PIN,
  • Zablokować i odblokować swoją kartę,
  • Przejrzeć opłaty i limity,
  • Zamówić ponownie kartę,
  • Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej

card_features_en.png

Aktywa płatnicze

Możesz połączyć dwa portfele Bitpanda z kartą Bitpanda, jeden będzie Głównym, a drugi Zastępczym składnikiem aktywów używanym do płatności.

card_main_payment_asset_en.png

Główny składnik aktywów używany do płatności

Twój Główny składnik aktywów do płatności obejmuje wszystkie płatności kartą i pokazuje środki, które możesz wydać. Ważne jest, aby w swoim głównym portfelu zawsze mieć wystarczająco dużo środków na pokrycie wszelkich zakupów dokonywanych za pomocą karty.

Wskazówka: Pulpit nawigacyjny karty może wyglądać nieco inaczej w zależności od tego, czy ustawiono Zastępczy składnik aktywów używany do płatności, czy nie.

Zastępczy składnik aktywów używany do płatności

Nie trzeba wybierać Zastępczego składnika aktywów do dokonywania płatności, ale jest to zalecane. Jeśli płatność jest zbyt duża, aby pokryć ją wybranym Głównym składnikiem aktywów używanym do płatności, pełna kwota zostanie odjęta z portfela zastępczego. Pomaga to uniknąć sytuacji, w której nie uda się dokonać transakcji z powodu braku środków w portfelu głównym.

Uwaga: Jeśli żaden z dwóch połączonych portfeli nie będzie w stanie pokryć kosztów transakcji, w tym opłat, transakcja nie powiedzie się, a twoja karta zostanie odrzucona przez sprzedawcę,

Przegląd wydatków miesięcznych

Przegląd wydatków miesięcznych pokazuje kwotę wydatków w bieżącym miesiącu.

Miesięczny zwrot środków

Sekcja Miesięczny zwrot środków pokazuje uzyskany w bieżącym miesiącu zwrot w BTC. Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskać zwrot w BTC.

Historia operacji płatniczych

Historia operacji płatniczych pokazuje płatności kartą w porządku chronologicznym.

Po kliknięciu na płatność możesz zobaczyć wszystkie informacje na jej temat na jednym ekranie. Na przykład: wykorzystane aktywa, oryginalna waluta, kwota, opłata za bankomat, opłata za wymianę walut i zwrot w BTC.

Wskazówka: Operacje handlowe na aktywach i transakcje z wykorzystaniem portfela euro są wyświetlane oddzielnie w twojej Historii, a także bezpośrednio w portfelu używanym do płatności.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się wszystkiego, co trzeba o Bitpanda Card i wszystkich jej zaletach w tym artykule.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 24 z 112

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.