Jakie są główne rodzaje ryzyka, na które jestem narażony inwestując w akcje lub ETF-y?

Zasadniczo znaczne ryzyko związane jest z każdą inwestycją. Inwestycje w akcje lub ETF-y nie są wyjątkiem, Na Bitpandzie nie inwestujesz w tradycyjne akcje ani ETF-y, ale
w instrumenty pochodne. Oznacza to, że masz do czynienia z ryzykiem na poziomie aktywów bazowych, jak również na poziomie Bitpandy, emitenta instrumentu pochodnego.

Wartość akcji bazowej lub ETF-u jest odzwierciedlona 1:1 w wartości instrumentu pochodnego. Jesteś zatem narażony na takie samo ryzyko rynkowe i ryzyko zmienności, jak właściwe aktywa bazowe. W związku z tym potencjalnie narażona na ryzyko jest cała inwestycja. Spółki mogą niespodziewanie zbankrutować lub szybko znacznie stracić na wartości.

Oprócz ryzyka wynikającego z aktywów bazowych, istnieje ryzyko, że Bitpanda nie będzie mogła z różnych powodów działać. Chociaż istnieje kilka rozwiązań, które chronią twoją inwestycję, nadal możliwa jest strata wszystkich zainwestowanych środków. Wszystkie rodzaje ryzyka zostały szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym.

Aby podjąć rozsądną decyzję inwestycyjną, warto zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, które udostępniliśmy.

Do zapamiętania

Bitpanda Stocks umożliwiają dokonywanie inwestycji ułamkowych. Aby to umożliwić, Bitpanda wystawia kontrakt pochodny, który jest zabezpieczony przez akcje bazowe lub ETF-y. Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj.

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 61 z 65

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku

Komentarze

Komentarze: 0

Komentarze do artykułu są zablokowane.